Vzdelávanie / Jazyky / DE, EN, ES

Čomu sa venujeme

Kurzy angličtiny: 

Pre deti predškolského veku - Pre žiakov ZŠ - Pre žiakov SŠ - Príprava na maturitu                                               

Pre dospelých - Kurzy pre firmy - Individuálna výučba - Kurzy obchodnej angličtiny

Príprava na pracovný pohovor

 

Kurzy španielčiny:

Pre žiakov ZŠ - Pre žiakov SŠ - Príprava na maturitu alebo na VŠ 

Pre dospelých - Kurzy pre firmy - Individuálna výučba 

 

Kurzy nemčiny:

Pre žiakov ZŠ - Pre žiakov SŠ - Príprava na maturitu alebo na VŠ

Pre dospelých - Kurzy pre firmy - Individuálna výučba 

 

Venujeme sa aj organizovaniu letných táborov a zahraničných jazykových pobytov v Španielsku.

O nás

Academia Olé je súkromná jazyková škola, ktorá poskytuje služby v oblasti výučby anglického a španielskeho jazyka pre všetky vekové kategórie počnúc predškolákmi. Naši lektori majú bohaté skúsenosti s výučbou jazykov v súkromných jazykových školách, ale aj v štátnom školstve.

 

Kvalifikovaný lektorský tím je základom kvalitnej výučby. U každého lektora sa predpokladá dokončené vysokoškolské jazykové vzdelanie a pedagogické vzdelanie. Naši učitelia sa pravidelne zúčastňujú  seminárov, konferencií a školení určených pre učiteľov jazykov, kde sa stretávajú s novými trendmi v oblasti jazykového vzdelávania, zúčastňujú sa tvorivých dielní a stáží v zahraničí. Veríme, že profesionáli na sebe pracujú a stále sa majú v čom zdokonaľovať. My v Academia Olé máme to šťastie, že máme prácu, ktorá nás baví a napĺňa a naše nadšenie pre cudzie jazyky s radosťou odovzdávame našim študentom.

 

Tiež ponúkame preklady a tlmočenie z/do angličtiny a španielčiny v mnohých odboroch ako sú energetika, strojárstvo, medicína a alternatívna medicína, ekonómia a pod.

 

Viac info nájdete na našom webe.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  deti 0-6r     deti 7-14r     teen 15-18r     dospelí 18+     35+     65+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Naše kurzy

U nás sa nestretnete so žiadnou konkrétnou metódou výučby jazyka a tiež vám nesľúbime zázračné pokroky v krátkom čase. Používame kombináciu metód a prístupov, pretože veríme, že každá z nich dosahuje rozličné výsledky v rozličných situáciách a pri rozličných typoch študentov.

 

Snažíme sa predovšetkým o to, aby výučba v našich kurzoch nebola stresujúcou povinnosťou, ale príjemným zážitkom v pokojnom prostredí. Stredobodom pozornosti sú vždy študenti a ich potreby. Staviame na tom, v čom sú silní a nie, v čom sú slabí, pričom sa pokúšame nájsť spôsob ako motivovať každého jedného z nich k pokroku. Odmenou pre nás sú úspechy našich študentov. Tieto úspechy sú rôzne, u niekoho je to zlepšenie známky v škole, u niekoho zvládnutie náročnej skúšky na získanie Cambridgeského certifikátu, u iných prijatie do zamestnania, či zloženie maturitnej alebo prijímacej skúšky.

Skupinové kurzy

Skupinová výučba v Jazykovej škole Academia Olé prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu študentov 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú študentom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich študentov.

Individuálne kurzy

Sú vhodné pre všetkých tých, čo sú príliš zaneprázdnení a nevedeli by sa prispôsobiť časovému harmonogramu skupiny, pre tých, ktorí potrebujú intenzívnejšiu výučbu a napredovanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj pre študentov, ktorí majú s cudzím jazykom problémy a potrebujú doučiť. Sme flexibilní a prispôsobíme sa časovo aj tematicky všetkým týmto individuálnym požiadavkám. Vyberáte si čas, dĺžku a frekvenciu hodín, zameranie na všeobecnú alebo obchodnú oblasť jazyka a v prípade firemných kurzov aj miesto ich konania

Súkromné lekcie

Dni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Sú vhodné pre všetkých tých, čo sú príliš zaneprázdnení a nevedeli by sa prispôsobiť časovému harmonogramu skupiny, pre tých, ktorí potrebujú intenzívnejšiu výučbu a napredovanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj pre študentov, ktorí majú s cudzím jazykom problémy a potrebujú doučiť. Sme flexibilní a prispôsobíme sa časovo aj tematicky všetkým týmto individuálnym požiadavkám. Vyberáte si čas, dĺžku a frekvenciu hodín, zameranie na všeobecnú alebo obchodnú oblasť jazyka a v prípade firemných kurzov aj miesto ich konania. Podľa požiadaviek stanovujeme aj cenu, ktorá sa pohybuje od 12 Eur za 45min. lekciu

 Dni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Sú vhodné pre všetkých tých, čo sú príliš zaneprázdnení a nevedeli by sa prispôsobiť časovému harmonogramu skupiny, pre tých, ktorí potrebujú intenzívnejšiu výučbu a napredovanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj pre študentov, ktorí majú s cudzím jazykom problémy a potrebujú doučiť. Sme flexibilní a prispôsobíme sa časovo aj tematicky všetkým týmto individuálnym požiadavkám. Vyberáte si čas, dĺžku a frekvenciu hodín, zameranie na všeobecnú alebo obchodnú oblasť jazyka a v prípade firemných kurzov aj miesto ich konania. Podľa požiadaviek stanovujeme aj cenu, ktorá sa pohybuje od 12 Eur za 45min. lekciuDni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Sú vhodné pre všetkých tých, čo sú príliš zaneprázdnení a nevedeli by sa prispôsobiť časovému harmonogramu skupiny, pre tých, ktorí potrebujú intenzívnejšiu výučbu a napredovanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj pre študentov, ktorí majú s cudzím jazykom problémy a potrebujú doučiť. Sme flexibilní a prispôsobíme sa časovo aj tematicky všetkým týmto individuálnym požiadavkám. Vyberáte si čas, dĺžku a frekvenciu hodín, zameranie na všeobecnú alebo obchodnú oblasť jazyka a v prípade firemných kurzov aj miesto ich konania. Podľa požiadaviek stanovujeme aj cenu, ktorá sa pohybuje od 12 Eur za 45min. lekciuKurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r, teen 15-18r, dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinová výučba v Jazykovej škole Academia Olé prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu študentov 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú študentom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich študentov.

 

Cena kurzu v skupine 6-8 žiakov je 215 Eur pri 45-minútovej lekcii a 264 Eur pri 60-minútovej lekcii. Skupinovú výučbu otvárame už pri počte 3, ak študenti akceptujú vyššiu cenu kurzu.

 

Kurzy angličtiny:
- pre deti predškolského veku
- pre žiakov ZŠ
- pre žiakov SŠ
- príprava na maturitu
- pre dospelých
- kurzy pre firmy
- individuálna výučba
- kurzy obchodnej angličtiny
- príprava na pracovný pohovorDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r, teen 15-18r, dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinová výučba v Jazykovej škole Academia Olé prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu študentov 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú študentom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich študentov.

 

Cena kurzu v skupine 6-8 žiakov je 215 Eur pri 45-minútovej lekcii a 264 Eur pri 60-minútovej lekcii. Skupinovú výučbu otvárame už pri počte 3, ak študenti akceptujú vyššiu cenu kurzu.


Kurzy španielčiny:

 - pre žiakov ZŠ                                                        

- pre žiakov SŠ                                                          

- príprava na maturitu alebo na VŠ

- pre dospelých                                                          

 - kurzy pre firmy                                                        

 - individuálna výučbaDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r, teen 15-18r, dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinová výučba v Jazykovej škole Academia Olé prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu študentov 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú študentom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich študentov.

 

Cena kurzu v skupine 6-8 žiakov je 215 Eur pri 45-minútovej lekcii a 264 Eur pri 60-minútovej lekcii. Skupinovú výučbu otvárame už pri počte 3, ak študenti akceptujú vyššiu cenu kurzu.

 

Kurzy nemčiny:

 - pre žiakov ZŠ                                                        

- pre žiakov SŠ                                                          

- príprava na maturitu alebo na VŠ

- pre dospelých                                                          

 - kurzy pre firmy                                                        

 - individuálna výučba


Komentáre

ID: 000434