Lekcie

Súkromné lekcie

Dni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Sú vhodné pre všetkých tých, čo sú príliš zaneprázdnení a nevedeli by sa prispôsobiť časovému harmonogramu skupiny, pre tých, ktorí potrebujú intenzívnejšiu výučbu a napredovanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj pre študentov, ktorí majú s cudzím jazykom problémy a potrebujú doučiť. Sme flexibilní a prispôsobíme sa časovo aj tematicky všetkým týmto individuálnym požiadavkám. Vyberáte si čas, dĺžku a frekvenciu hodín, zameranie na všeobecnú alebo obchodnú oblasť jazyka a v prípade firemných kurzov aj miesto ich konania. Podľa požiadaviek stanovujeme aj cenu, ktorá sa pohybuje od 12 Eur za 45min. lekciu

 Dni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Sú vhodné pre všetkých tých, čo sú príliš zaneprázdnení a nevedeli by sa prispôsobiť časovému harmonogramu skupiny, pre tých, ktorí potrebujú intenzívnejšiu výučbu a napredovanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj pre študentov, ktorí majú s cudzím jazykom problémy a potrebujú doučiť. Sme flexibilní a prispôsobíme sa časovo aj tematicky všetkým týmto individuálnym požiadavkám. Vyberáte si čas, dĺžku a frekvenciu hodín, zameranie na všeobecnú alebo obchodnú oblasť jazyka a v prípade firemných kurzov aj miesto ich konania. Podľa požiadaviek stanovujeme aj cenu, ktorá sa pohybuje od 12 Eur za 45min. lekciuDni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Sú vhodné pre všetkých tých, čo sú príliš zaneprázdnení a nevedeli by sa prispôsobiť časovému harmonogramu skupiny, pre tých, ktorí potrebujú intenzívnejšiu výučbu a napredovanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj pre študentov, ktorí majú s cudzím jazykom problémy a potrebujú doučiť. Sme flexibilní a prispôsobíme sa časovo aj tematicky všetkým týmto individuálnym požiadavkám. Vyberáte si čas, dĺžku a frekvenciu hodín, zameranie na všeobecnú alebo obchodnú oblasť jazyka a v prípade firemných kurzov aj miesto ich konania. Podľa požiadaviek stanovujeme aj cenu, ktorá sa pohybuje od 12 Eur za 45min. lekciuKurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r, teen 15-18r, dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinová výučba v Jazykovej škole Academia Olé prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu študentov 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú študentom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich študentov.

 

Cena kurzu v skupine 6-8 žiakov je 215 Eur pri 45-minútovej lekcii a 264 Eur pri 60-minútovej lekcii. Skupinovú výučbu otvárame už pri počte 3, ak študenti akceptujú vyššiu cenu kurzu.

 

Kurzy angličtiny:
- pre deti predškolského veku
- pre žiakov ZŠ
- pre žiakov SŠ
- príprava na maturitu
- pre dospelých
- kurzy pre firmy
- individuálna výučba
- kurzy obchodnej angličtiny
- príprava na pracovný pohovorDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r, teen 15-18r, dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinová výučba v Jazykovej škole Academia Olé prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu študentov 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú študentom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich študentov.

 

Cena kurzu v skupine 6-8 žiakov je 215 Eur pri 45-minútovej lekcii a 264 Eur pri 60-minútovej lekcii. Skupinovú výučbu otvárame už pri počte 3, ak študenti akceptujú vyššiu cenu kurzu.


Kurzy španielčiny:

 - pre žiakov ZŠ                                                        

- pre žiakov SŠ                                                          

- príprava na maturitu alebo na VŠ

- pre dospelých                                                          

 - kurzy pre firmy                                                        

 - individuálna výučbaDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r, teen 15-18r, dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Skupinová výučba v Jazykovej škole Academia Olé prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu študentov 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú študentom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich študentov.

 

Cena kurzu v skupine 6-8 žiakov je 215 Eur pri 45-minútovej lekcii a 264 Eur pri 60-minútovej lekcii. Skupinovú výučbu otvárame už pri počte 3, ak študenti akceptujú vyššiu cenu kurzu.

 

Kurzy nemčiny:

 - pre žiakov ZŠ                                                        

- pre žiakov SŠ                                                          

- príprava na maturitu alebo na VŠ

- pre dospelých                                                          

 - kurzy pre firmy                                                        

 - individuálna výučba